top of page
Street Parking

פרויקטים בליווי המשרד

משרדנו מלווה מספר פרויקטים בתחום הנדל"ן וההתחדשות העירונית, הן בייצוג הבעלים והן בייצוג חברות יזמיות, במגוון ערים בישראל.

רח' נחליאלי 5 - רוקח 38 רמת גן

פרויקט התחדשות עירונית (תמ"א 38-2) הריסה ובניה מחדש.

משרדנו מלווה בפרויקט זה את בעלי הדירות משלב המו"מ הראשוני ועד מסירת הדירות החדשות לבעלים.

רח' חיים בר לב 1 - נתניה

משרדנו מלווה בפרויקט זה את בעלי הדירות בחיזוק וחיפוי המבנה משלב המו"מ ועד למסירת הבניין כאשר בוצעו כל העבודות באופן מלא.

רח' הנרייטה סולד 11 - פתח תקווה

פרויקט התחדשות עירונית (תמ"א 38-2) הריסה ובניה מחדש.

משרדנו מלווה בפרויקט זה את החברה היזמים/ המבצעת משלב המו"מ הראשוני ועד מסירת הדירות החדשות לבעלים.

רח' גן יבנה 6 - ראשון לציון

פרויקט התחדשות עירונית (תמ"א 38-1) חיזוק ותוספת.

משרדנו מלווה בפרויקט זה את החברה היזמים/ המבצעת משלב המו"מ הראשוני ועד מסירת הדירות החדשות לרוכשי הדירות ומסירת התוספות שהובטחו לדיירים.

bottom of page